Polscy inżynierowie ze start-upu Smart Nanotechnologies z podkrakowskiej Alwerni zakończyli badania nad specjalną technologią, która wykorzystuje nanosrebro do zwalczania bakterii i wirusów. Zespół udowodnił, że różne materiały zawierające wtopione cząsteczki nanosrebra niszczą ponad 90 procent bakterii i prawie 100 procent wirusów.

Zabezpieczenie powierzchni przed rozwojem mikroorganizmów jest niezwykle istotne zważywszy na epidemię koronawirusa i duże prawdopodobieństwo kolejnych tego typu zagrożeń na świecie.

Materiały o właściwościach biobójczych znane są nie od dziś jednak do tej pory wykorzystywano do nich głównie biocydy, czyli związki niebezpieczne dla środowiska i o ograniczonej trwałości. 

Przewaga naszej technologii polega na wykorzystaniu do tego celu nanosrebra, które poprzez trwałe i homogeniczne związanie z zabezpieczanym materiałem, zapewnia antybakteryjne i antywirusowe działanie niezależnie od ścierania materiału. Aktywność srebra nie zmienia się z czasem więc tym samym gwarantuje trwały efekt w odróżnieniu do konwencjonalnych, często używanych organicznych biocydów i jest bezpieczne dla człowieka i zwierząt - mówi Paweł Smoleń, specjalista ds. badań i rozwoju Smart Nanotechnologies.

Wiele zastosowań

Najbardziej oczywistym wydaje się pomysł wykorzystania biobójczych materiałów w szpitalach i klinikach.

Ogromnym problemem w sektorze medycznym są zakażenia szpitalne, które często prowadzą do skażenia otoczenia pacjentów, a w konsekwencji ich samych. Szacuje się, że rocznie dochodzi do tysięcy przypadków zakażeń szpitalnych, które są nierozwiązanym problemem współczesnej ochrony zdrowia co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Wykorzystanie nanosrebra do materiałów wykończeniowych pomieszczeń w szpitalach znacznie ograniczyłoby możliwości emisyjne wirusów i bakterii - mówi Paweł Smoleń ze Smart Nanotechnologies.

Nanotechnologia

Nanocząstki srebra otrzymuje się za pomocą metod chemicznych lub fizycznych. Mniej powszechne, metody fizyczne polegają na zastosowaniu promieniowania mikrofalowego, ultradźwięków, natomiast metody chemiczne opierają się na redukcji jonów srebra poprzez zastosowanie metod elektrochemicznych czy fotochemicznych. 

Połączenie nanocząstek ze standardowymi produktami nie jest proste, jednak aplikacja wykonana  w umiejętny sposób zapewnia antybakteryjne działanie niezależnie od ścierania tego materiału. Co znaczące - proces najczęściej nie wymaga dodatkowych inwestycji w specjalistyczną aparaturę i odbywa się z wykorzystaniem istniejących, standardowo używanych urządzeń produkcyjnych - opisuje Paweł Smoleń ze Smart Nanotechnologies.

Pierwsi chętni na polską technologię

Naszym wynalazkiem zainteresował się już zachodni koncern. Prowadzimy w tej chwili zaawansowane rozmowy z włoską firmą - mówi Prezes Smart Nanotechnologies Wiesław Hałucha. Z kolei w kraju dopinamy kontrakt z jednym z największych producentów ceramiki - dodaje.

Opracowanie: