Nanotechnologia nie przestaje nas zadziwiać. Być może w przyszłości pomoże w naprawie naszych uszkodzonych stawów i ścięgien. O nowym nanokompozycie, który usztywnia się pod wpływem zmiennego obciążenia, pisze w najnowszym numerze czasopismo "ACS Nano". To dobra wiadomość nie tylko dla sportowców.

Naukowcy z Rice University zatopili nanorurki w polimerze PDMS (Poli(dimetylosiloksanie)). Otrzymany nanokompozyt poddawali wielokrotnemu ściskaniu i - ku swemu zaskoczeniu - przekonali się, że nie tylko nie ulegał uszkodzeniu, ale wręcz przeciwnie, stawał się coraz bardziej sztywny.

Podobny efekt zauważamy u siebie, regularne ćwiczenia fizyczne wzmacniają nasze kości, ścięgna i mięśnie. Stąd pomysł, że nanokompozyty mogą w przyszłości pomóc leczyć uszkodzenia narządów ruchu.

Niezwykły materiał po tygodniu badań, w czasie których ściskano go pięć razy na sekundę, w sumie około 3,5 miliona razy, usztywnił się o 12 procent. Naukowcy muszą teraz zrozumieć, jak do tego doszło. Podejrzewają, że decydujące znaczenie mają zjawiska, występujące na styku powierzchni nanorurek i polimeru. Jeśli nauczą się je wykorzystywać, będą mogli pospieszyć naszym kościom, stawom i ścięgnom na ratunek.