Szwecja jest krajem, gdzie internet funkcjonuje najlepiej - wynika z sondażu World Wide Web Foundation organizacji tworzącej standardy internetowe. Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Najmniej użytkowników globalnej sieci jest w Afryce.

To kontynent, gdzie mniej niż jedna osoba na sześć posługuje się internetem. Średnia dla całego świata to jeden użytkownik na trzech mieszkańców. Dostępność do wirtualnego świata hamują wysokie ceny połączeń szerokopasmowych.

W niektórych krajach cena takiego połączenia wynosi połowę średniej miesięcznej pensji. Tim Berners-Lee, twórca technologii www i założyciel World Wide Web Foundation podkreśla, że to właśnie wysokie ceny są przeszkodą "dla miliardów ludzi do korzystania z prawa do wiedzy" jakie daje internet. O możliwościach internetu w Polsce sondaż milczy.