Naukowcy od lat przekonują, by w średnim wieku zadbać o aktywność fizyczną. Dzięki niej, w starszym wieku możemy być bardziej sprawni fizycznie i umysłowo. Najnowsze, ogłoszone dziś wyniki badań francuskich naukowców, mówią coś więcej. Nawet w średnim wieku, powiedzmy po 40-stce, nie jest wciąż za późno, by zacząć intensywnie ćwiczyć. To może poprawić stan serca podobnie, jak u tych, którzy ćwiczą od najmłodszych lat.

Badania mężczyzn w starszym wieku pokazały, że "stosunkowo intensywne" ćwiczenia wytrzymałościowe przynoszą poprawę stanu ich serca niezależnie od tego, czy zaczęli systematycznie trenować przed 30 rokiem życia, czy po 40-tce.

W eksperymencie uczestniczyło 40 zdrowych mężczyzn w wieku od 55 do 70 lat, których podzielono na grupy, zależne od tego, jaki był poziom ich aktywności i kiedy rozpoczęli bardziej systematyczne ćwiczenia. 10 z tych mężczyzn nigdy nie ćwiczyło więcej, niż 2 godziny tygodniowo. Pozostałych 30-tu od co najmniej 5 lat ćwiczyło co najmniej 7 godzin tygodniowo, przy czym 16-tu wdrożyło taki reżim przed 30 rokiem życia (T30), a pozostałych 14-tu po 40-tce (T40). 

Aktywność fizyczna badanych mężczyzn polegała na bieganiu lub jeździe na rowerze. Ci, należący do grupy T30, ćwiczyli do chwili badań przeciętnie przez 39 lat, co należący do grupy T40, przez 18. W trakcie eksperymentu, prowadzonego w laboratoriach Inserm 1099 Uniwersytetu w Rennes, poddawano ich maksymalnemu testowi wysiłkowemu na bieżni, wykonywano u nich echokardiografię wysiłkową i w spoczynku, analizowano też zmiany tętna.

Tętno spoczynkowe u obu "ćwiczących" grup okazało się podobne (T30 56.8/min, T40 58.1/min), u osób niećwiczących, znacznie wyższe (69.7/min). Maksymalny pułap tlenowy u ćwiczących był zdecydowanie wyższy (T30 47.3 ml/min/kg - T40 44.6 ml/min/kg), niż u niećwiczących (33.0 ml/min/kg). W obu przypadkach wskazywało to na równie korzystny dla serca wpływ ćwiczeń podejmowanych w młodszym i starszym wieku.

Jak poinformowano podczas trwającego w Amsterdamie kongresu EuroPRevent 2014, badania echokardiograficzne również wykazały korzystny dla serca wpływ ćwiczeń wytrzymałościowych, nawet jeśli te ćwiczenia zaczniemy dopiero w średnim wieku. Na trening nigdy więc nie jestr za późno. Francuscy badacze podkreślają jednak przy okazji, że inne pozytywne dla zdrowia skutki treningu wytrzymałościowego, zwiększenie gęstości kości, czy masy mięśniowej, odczujemy tylko wtedy, jeśli rzucimy się w wir aktywności fizycznej dostatecznie wcześnie. W sumie lepiej więc za długo nie czekać.