Wyjątkowe w skali kraju Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego uruchomiła Politechnika Krakowska na Wydziale Inżynierii Lądowej. Laboratorium, wyposażone w stworzony na PK symulator ruchu kolejowego, to jedna z niewielu takich pracowni dydaktycznych w Polsce. Studenci oraz pracownicy firm kolejowych mogą w bezpiecznych warunkach uczyć się kierowania ruchem kolejowym, także w sytuacjach nadzwyczajnych.

Pracownia wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych, odzwierciedlających stanowiska pracy współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu oraz punkt instruktora, nadzorującego i kontrolującego symulację - mówi dr inż. Jan Gertz z Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego Politechniki Krakowskiej, twórca koncepcji Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego. Autorem oprogramowania dla laboratorium jest absolwent PK mgr inż. Paweł Okrzesik.

Podczas zajęć w pracowni symulowany jest ruch kolejowy według zadanego rozkładu jazdy. Rolą osób szkolonych jest sterowanie ruchem pociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a do tego prowadzenie dokumentacji ruchowej oraz obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i innych systemów. Stacje i inne posterunki ruchu w symulatorze połączone są w zamkniętą pętlę, a ich układ i wyposażenie zostały zaprojektowane tak, by uzyskać możliwie duże ich zróżnicowanie pod względem technicznym i ruchowym.  W symulatorze odwzorowano przekaźnikowe oraz komputerowe urządzenia stacyjne i różne typy blokad liniowych oraz urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Przewidziano przy tym możliwość zmiany wyposażenia wybranych stanowisk zależnie od aktualnych potrzeb. Na stanowiskach dostępny jest dodatkowo podgląd stanu urządzeń zewnętrznych i sytuacji ruchowej w formie interaktywnego planu stacji. Wszystkie stanowiska mają telefoniczną łączność - wyjaśnia dr inż. Jan Gertz.


Prace nad przygotowaniem Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego trwały od 2014 r. Najważniejsze funkcje symulatora ruchu kolejowego zostały już uruchomione i udostępnione studentom. Inicjatywa została też wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego w III Konkursie "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym". 

Opracowanie: Maciej Nycz