Dwie genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy mogą być sprzedawane w Unii Europejskiej jako żywność – zdecydowała Komisja Europejska. Produkty zawierające te mutacje muszą być odpowiednio oznakowane.

Zezwolenie, wydane na okres 10 lat, wyklucza jednak uprawę tej kukurydzy na obszarze Unii. Dotyczy to odmian oznaczonych jako GA21 oraz MON863. Ponadto odmianę MON863x810 dopuszczono do sprzedaży jako paszę dla zwierząt.

Producentem jest koncern amerykański Monsanto.