Wiadomo już dlaczego Mars jest znacznie mniejszy od Ziemi. Badania naukowców z University of Chicago i University of Miami pokazały, że Czerwona Planeta utworzyła się w znacznie krótszym czasie, w ciągu zaledwie dwóch do czterech milionów lat od powstania Układu Słonecznego. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Nature".

Ziemia tworzyła się znacznie dłużej. Jak się obecnie uważa, powstawała w czasie od 50 do 100 milionów lat, zderzając się z mniejszymi ciałami Układu Słonecznego, Mars tymczasem uformował się - według najnowszych obliczeń - w ciągu zaledwie dwóch do czterech milionów lat. Nie zderzał się później z innymi obiektami i nie przybierał na wadze.

Badania procesu tworzenia się Marsa nie były łatwe, nie znamy bowiem składu jego wnętrza. Pomogła analiza proporcji promieniotwórczego hafnu do wolframu w marsjańskich meteorytach i porównanie go ze składem chondrytów, meteorytów pochodzących z początkowych czasów budowy Ukłądu Słonecznego. Hafn-182 rozpada się i tworzy wolfram-182 z czasem połowicznego rozpadu wynoszącym około 9 milionów lat. Analiza proporcji obu pierwiastków pomaga w określeniu wieku danej skały.

Badania te doprowadziły do wniosku, że Czerwona Planeta powstawała w bardzo szybkim tempie. To kolejne ważne odkrycie, które pomoże nam zrozumieć co takiego zdarzyło się w Układzie Słonecznym, że stał się dla nas tak wygodnym miejscem zamieszkania.