Znamy rezultaty 11-letnich badan wpływu telefonów komórkowych na zdrowie człowieka. Przeprowadzono je na zlecenie brytyjskiego rządu i firm telekomunikacyjnych i kosztowały 13 milionów funtów. Wykluczyły jakikolwiek związek telefonii komórkowej z chorobami nowotworowymi.

Raport naukowców prowadzających badania zweryfikował nie tylko hipotezę dotyczącą nowotworów. Obalił też teorię, że przebywanie w pobliżu masztów przekaźnikowych zwiększa ryzyko białaczki u dzieci. Badania zapoczątkowano w okresie, gdy istniały wątpliwości wobec wpływu fal radiowych na zdrowie człowieka. Po przeprowadzeniu wszystkich testów i badan statystycznych, uczeni doszli do wniosku, że nie są one szkodliwe.

Badania z ostatnich lat nie doprowadziły do tak jednoznacznej oceny telefonów komórkowych. Zaledwie przed trzema laty raport Światowej Organizacji Zdrowia sugerował, iż użytkownicy komórek, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka mózgu, powinni rzadziej przez nie rozmawiać, a częściej komunikować się za pomocą SMS-ów.