Zagrożenia zdrowotne związane z polem elektromagnetycznym to główny temat Sympozjum „Human and Field: Submission or Interaction”, organizowanego przez francuską firmę ATDI i Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Konferencja odbywa się w dniach 19-21 maja 2017 roku.

Zagrożenia zdrowotne związane z polem elektromagnetycznym to główny temat Sympozjum „Human and Field: Submission or Interaction”, organizowanego przez francuską firmę ATDI i Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Konferencja odbywa się w dniach 19-21 maja 2017 roku.
Rośnie liczna użytkowników telefonów komórkowych /Monika Kamińska /RMF FM

Sympozjum "Human and Field: Submission or Interaction" rzuci nowe światło na zagadnienie oddziaływania fal radiowych na człowieka. Odbędzie się w Pałacu Ossolińskich w Sterdyniu.

W trakcie sympozjum eksperci z różnych dziedzin wiedzy, w tym fizyki, medycyny i nauk technicznych, przedstawią najnowsze osiągnięcia i projekty dotyczące problemu oddziaływania fal. W składzie komitetu naukowego zasiadają wybitni profesorowie: Michael Giersig z Freie University Berlin, ekspert ATDI Haim Mazar związany z ITU oraz silna reprezentacja naukowców Politechniki Warszawskiej.

Do tej pory o konsekwencjach oddziaływania pól elektromagnetycznych mówiono w oderwaniu od badań i analiz. Pozostawiano je w sferze przypuszczeń i domysłów. Jedni uważają, że ekspozycja na fale nie ma najmniejszego znaczenia. Inni zaś deklarują, że sami odczuwają skutki wpływu fal i zwracają się o pomoc do lekarzy, którzy często nie mają gotowych rozwiązań, by pomóc pacjentom.

Temat oddziaływania fal jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę fakt, że sieć telekomunikacyjna stale się poszerza. W 2014 roku ponad połowa ludności na świecie używała już telefonów komórkowych, a liczba ta stale rośnie. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadku użytkowników internetu, których liczba wynosi już 3 miliardy, z czego 2 miliardy korzysta aktywnie z rozwiązań mobilnych.

>>>WIĘCEJ O KONFERENCJI PRZECZYTACIE TUTAJ<<<