Specjalny system, który ma chronić publiczne autobusy przed zamachami terrorystycznymi zaprezentowali przedstawiciele izraelskiego przemysłu wojskowego.

W ciągu ponad 3 lat w samobójczych zamachach Palestyńczyków na autobusy zginęło około 450 osób. Dzięki nowemu systemowi kierowca będzie mógł nie wpuścić do autobusu osoby, która wyda mu się podejrzana.

Chcieliśmy, by kierowca mógł rozróżnić pasażerów, żeby mógł podjąć decyzję, jeśli będzie uważał jakiegoś pasażera, za osobę, która może sprawiać kłopoty. Przede wszystkim może z nim rozmawiać przez zamknięte drzwi i rozpoznać akcent - mówił Hagai Szalom, jeden z szefów projektu.

Specjalne bramki będą uniemożliwiały także wsiadanie tylnymi drzwiami. Z przodu będzie się natomiast znajdował pancerz, który ochroni autobus przed odłamkami ładunku wybuchowego zdetonowanego obok pojazdu.

W ciągu najbliższych trzech tygodni w system zostanie wyposażonych pięć autobusów. Jeśli program pilotażowy zakończy się sukcesem, co miesiąc w nowy system wyposażonych zostanie 200 autobusów.

08:15