Twoje dziecko zbyt długo przesiaduje przed telewizorem? W przyszłości może być bardziej agresywne i... łatwiej popaść w konflikt z prawem. Zaskakujące doniesienia naukowców University of Otago w Nowej Zelandii przynosi na swej stronie internetowej czasopismo "Pediatrics". Ich badania pokazują, że każda dodatkowa godzina, spędzona średnio dziennie przed telewizorem zwiększa ryzyko skazania w przyszłości za przestępstwa kryminalne nawet o 30 procent.

Badania prowadzono na grupie tysiąca osób, urodzonych w mieście Dunedin w latach 1972-73. Co dwa lata, w wieku od 5 do 15 lat sprawdzano jak długo oglądają telewizję. Osoby, które w dzieciństwie spędzały przed telewizorem najwięcej czasu, znacząco częściej przejawiały w wieku dorosłym agresywne i aspołeczne zachowania, odczuwały negatywne emocje, częściej też miały na koncie kryminalny wyrok.  

Co ważne badania pokazały, że ta prawidłowość jest niezależna od innych czynników, w tym płci, poziomu inteligencji, poziomu agresji we wczesnym dzieciństwie, sytuacji społeczno-ekonomicznej, czy metod wychowawczych, stosowanych przez rodziców. Naukowcy wykluczyli między innymi, by to bardziej aspołeczne dzieci, częściej spędzały czas przed telewizorem.

Badania pokazujące związek między przesiadywaniem przed telewizorem, a agresją pojawiały się już wcześniej. Nie udawało się jednak w nich przekonująco ustalić związku przyczynowo-skutkowego. Nowozelandczycy po raz pierwszy oparli swoje wnioski na podstawie badań prowadzonych przez cały okres dzieciństwa i kontynuowanych w okresie dorosłości. Choć nie twierdzą oni, że nadmiar telewizji odpowiada za całą odczuwaną w późniejszym życiu agresję, wyniki sugerują, że ograniczenie dzieciom czasu przed ekranem może znacząco zmniejszyć częstość późniejszych, aspołecznych zachowań.

W tym samym numerze czasopisma "Pediatrics" opublikowano artykuł badaczy z Seattle Children’s Research Institute oraz University of Washington, wskazujący, że odpowiedni wybór programów, które dzieci oglądają, ma istotne znaczenie dla ich późniejszego zachowania. Trwające przez rok badania 565 dzieci w wieku od 3 do 5 lat wskazały, że programy bez przemocy, pokazujące empatię i zdolność rozładowywania konfliktów, pomagały im w przyszłości w rozwiązywaniu spornych sytuacji.