7 tomików poetyckich, 9 książek prozatorskich oraz 4 tomy esejów znalazło się wśród tegorocznych kandydatów do najważniejszej polskiej nagrody literackiej Nike. Nominacje ogłoszono w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Wśród nominowanych autorów jest trzech, którzy w poprzednich latach byli laureatami nagrody Nike: Tadeusz Różewicz za tom wierszy "Wyjście", Jerzy Pilch za powieść "Miasto utrapienia" i Jarosław Marek Rymkiewicz za książkę "Słowacki. Encyklopedia".

A także: "Bez pożegnania" Julii Hartwig, "My z Jedwabnego" Anny Bikont, "Z głowy" Janusza Głowackiego, "Uchodźcy" Henryka Grynberga, "Podróże z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego, "Wyjątkowo długa linia" Hanny Krall,

"Kamień, szron" Ryszarda Krynickiego, "Goldi" Ewy Kuryluk, "Lenora" Jerzego Łukosza, "Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura" Michała Pawła Markowskiego, "Dysharmonia caelestis" Feliksa Netza, "Dwanaście stacji. Poemat" Tomasza Różyckiego, "Jadąc o Babadag" Andrzeja Stasiuka, "Cała w piachu" Dariusza Suski, "Księga nad księgami. Midrasze" Pawła Śpiewaka, "Kalipso" Adama Wiedemanna i "Po krzyku" Krystyny Miłobędzkiej.

W tym roku jury przewodniczy Henryk Bereza. Nazwisko zwycięzcy tegorocznej edycji Nike zostanie ogłoszone w pierwszy weekend października. Laureat otrzyma statuetkę dłuta Gustawa Zemły oraz czek na 100 tysięcy złotych.