W wieku 96 lat zmarł we Wrocławiu hrabia Wojciech Dzieduszycki – aktor, śpiewak, dyrygent, dziennikarz i autor tekstów kabaretowych. Od lat czterdziestych XX wieku współpracownik UB, a później SB.

W 1934 zadebiutował jako tenor w operze w Stanisławowie, w 1935 wystąpił w Operze Lwowskiej w roli Leńskiego w "Eugeniuszu Onieginie" Piotra Czajkowskiego oraz jako Rudolf w "Cyganerii" Giacomo Pucciniego, a później także w Opera Comunale we Florencji i w Mediolanie.

Grał również role amantów, m.in. u Wilama Horzycy w "Przygodzie w Grand Hotelu". W czasie II wojny światowej znalazł się w obozie jenieckim, w którym zorganizował obozowy teatr, a później w obozie koncentracyjnym Groß-Rosen.

W 1952 założył we Wrocławiu wraz z drugą żoną, Haliną, kabaret "Dymek z papierosa". Ze względu na wykonywanie lwowskich piosenek był szykanowany przez stalinowskie władze.

W 1999 wystąpił w telewizyjnym serialu "Trędowata". Dzięki staraniom Wojciecha Dzieduszyckiego wzniesiono we wrocławskim Parku Południowym pomnik Fryderyka Chopina. W 1999 został Honorowym Obywatelem Wrocławia ( 13 października 2006, po ujawnieniu jego agenturalnej przeszłości, zrzekł się tego zaszczytu ), a 20 listopada 2000 odebrał doktorat honoris causa przyznany mu przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.

W październiku 2006, po opublikowaniu przez media jego drugiego, dotychczas skrzętnie skrywanego, oblicza - Dzieduszycki wyznał, że został "zmuszony" do współpracy z organami służb bezpieczeństwa w 1949.