Kompozytor Zbigniew Preisner, autor muzyki do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, pojawi się w Krakowie na spotkaniu promującym najnowszą włoską publikację poświęconą warstwie dźwiękowej w twórczości polskiego reżysera. Książka nosi tytuł "Koncert na kamerę. Muzyka i dźwięk w kinie Krzysztofa Kieślowskiego".

Autorką "Concerto per macchina da presa. Musica e suono nel cinema di Krzysztof Kieślowski" jest Ilaria Floreano. Książka koncentruje się na roli muzyki Zbigniewa Preisnera w filmach Krzysztofa Kieślowskiego oraz fenomenie artystycznego tandemu reżyser-kompozytor, szczególnie na przykładzie pierwszej części trylogii "Trzy kolory. Niebieski" (1993). Spotkanie odbędzie się dziś w Muzeum Narodowym.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima, organizowany w Krakowie od 1994 roku, jest najstarszą w Polsce imprezą filmową konfrontującą osiągnięcia studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji artystycznej, zarówno profesjonalistów, studentów, jak i realizatorów niezależnych. Tegoroczna edycja potrwa do 14 listopada.