Tomik "Wystarczy" - z ostatnimi wierszami Wisławy Szymborskiej - trafi w piątek do księgarń. Miłośnicy poezji będą mogli poznać 13 wierszy noblistki oraz fragmenty niedokończonych utworów.

Podczas porządkowania rzeczy w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej znalazłem niepublikowane wiersze noblistki, a także... opowiadanie - ujawnia na antenie RMF FM Michał Rusinek, wykonawca testamentu noblistki. "Błysk rewolwru", bo taki nosi tytuł, to kryminał - zdradza Rusinek. czytaj więcej

Ta książka jest ewenementem, bo pokazuje pracę poetki począwszy od notatki, bardzo nieczytelnej i robionej tylko dla siebie, poprzez maszynopis z ręcznymi poprawkami, aż po wersję ostateczną, którą osiągnęło 13 wierszy - powiedział Michał Rusinek, wieloletni sekretarz poetki.

Większość wierszy z "Wystarczy" było już publikowanych w polskiej prasie, jeden - "W uśpieniu" - we włoskim magazynie "Rivista d'Artista", który ukazał się w październiku zeszłego roku w zaledwie 99 egzemplarzach.

Tomik "Wystarczy" jest opatrzony tekstem Ryszarda Krynickiego, w którym znajdą się fragmenty niedokończonych wierszy noblistki.

Pani Szymborska pracując nad nowymi wierszami powiedziała żartem, że ma już gotowy tytuł: "Wystarczy". Przez długi czas myślałem, że jest to tytuł tymczasowy. Okazało się, że los chciał inaczej - taki jest ostatecznie - powiedział Ryszard Krynicki z wydawnictwa a5, które opublikowało tomik.

Odwiedziliśmy panią Wisławę z państwem Krynickimi w październiku w Zakopanem. Ona, czego zazwyczaj nie robiła, opowiadała nam o wierszach, które jeszcze planuje napisać do tego tomu - dodaje Rusinek. Po jej śmierci notatki do tych wierszy leżały obok fotela, na którym siedziała pracując. Zdecydowaliśmy z panem Ryszardem Krynickim, że spróbujemy te notatki odczytać. Nie po to, żeby je publikować na prawach wierszy, ale żeby pokazać, jak wyglądają zalążki utworów i opowiedzieć o tematach, które w tym tomiku miały się jeszcze znaleźć - tłumaczył.

Do tomiku dołączono faksymile rękopisów Wisławy Szymborskiej, dzięki nim widać, jak poetka pracowała nad każdym wierszem. Układ utworów w książce jest chronologiczny, zostały one ułożone w kolejności, w jakiej poetka przekazywała je do przepisania na komputerze swojemu sekretarzowi. Pierwszy - "Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu" - pochodzi z października 2010, ostatni - "Mapa" - z początku listopada 2011 r.

28 maja w warszawskim Teatrze Ateneum ma się odbyć wieczór poświęcony tomikowi "Wystarczy". Jak zapowiada Wydawnictwo a5 jesienią ukaże się wydanie z płytą, na której wiersze przeczyta Anna Polony.

Cztery ostatnie tomy wierszy Wisławy Szymborskiej - począwszy od "Końca i początku" - ukazywały się na przemian w dwóch krakowskich wydawnictwach: a5 i Znaku. Po śmierci poetki - 1 lutego - obie oficyny opublikowały wznowienia także wcześniejszych tomików z jej wierszami .