Zakład Narodowy im. Ossolińskich z Wrocławia chce skopiować na płyty DVD te części zbiorów, które zostały po wojnie w Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk. W pierwszej kolejności skopiowana zostanie kolekcja prasy polskiej, stare mapy i archiwa rodzinne Ossolińskich i Lubomirskich.

Tylko w ten sposób można połączyć zbiory, które znajdują się w Polsce i na Ukrainie – mówi Adolf Józwenko, dyrektor zakładu im. Ossolińskich. Do końca roku wykonanych zostanie 200 tys. skanów. Ossolineum zapłaci za to 400 tys. złotych.