Powstały w 1415 r. brewiarz, który przed II wojną św. znajdował się w zbiorach ówczesnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, został przekazany do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Dzieło przez blisko 65 lat uznawane było za zaginione.

Powstały w 1415 r. brewiarz, który przed II wojną św. znajdował się w zbiorach ówczesnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, został przekazany do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Dzieło przez blisko 65 lat uznawane było za zaginione.
Zabytkowy brewiarz, przekazany do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego /Maciej Kulczyński /PAP

Pergaminowy kodeks z 1415 r., określany jako "Breviarium Wratislaviense" i "Libra viaticus", sporządzony został przez Jana z Połańca i Marcina z Oławy. Brewiarz składa się z 424 kart, posiada oryginalną skórzaną oprawę z początku XVI w. W łacińskim tekście umieszczonych zostało 17 dekoracyjnych inicjałów ozdobionych złotem i wielobarwnymi miniaturami.

Brewiarz w 1943 r. wraz z pozostałymi zbiorami bibliotecznymi i dziełami sztuki został wywieziony przez Niemców z ówczesnego Wrocławia do pałacu w Ramfeld (dziś Ramułtowice). Po wojnie zaginął. W lipcu 2009 r. pojawił się w ofercie antykwariatu w Krakowie, gdzie miał zostać wystawiony na aukcję przy cenie wywoławczej 150 tys. zł.

Właścicielka brewiarza kiedy dowiedziała się, że jest to dzieło zrabowane, sama podjęła decyzję o zwrocie.

(j.)