Większość Polaków (84 proc.) nie była w zeszłym roku ani razu w teatrze - wynika z sondażu TNS Polska. Co szósty (16 proc.) przynajmniej raz obejrzał sztukę teatralną. Częściej niż trzy razy w roku teatr odwiedziło tylko 2 proc.

Wśród osób, które wzięły udział w badaniu, co najmniej jednorazową wizytę w teatrze w 2014 r. częściej deklarują kobiety (21 proc.) niż mężczyźni (11 proc.).

Przynajmniej raz w roku teatr częściej odwiedzali nastolatkowie (15 proc. w stosunku do 7 proc. ogółu. Osoby z wykształceniem podstawowym (96 w stosunku do 84 proc. ogółu) i zasadniczym zawodowym (94 w stosunku do 84 proc. ogółu), jak również osoby mieszkając na wsi (88 w stosunku do 84 proc. ogółu) częściej przyznają, że w ubiegłym roku nie były ani razu teatrze.

Trzech na dziesięciu respondentów (30 proc.) przyznało, że zależy im na częstszym oglądaniu sztuk teatralnych na żywo, jednak ponad połowa badanych (58 proc.) nie wyraziła takiej chęci. Osoby, które w zeszłym roku były w teatrze przynajmniej raz, chciałyby tam bywać zdecydowanie częściej (72 proc. w stosunku do 22 proc. osób, które w zeszłym roku w teatrze nie były).

Kobiety (39 proc.) częściej niż mężczyźni (20 proc.) deklarują, że chciałyby chodzić do teatru częściej niż dotychczas. Z tego rodzaju rozrywki częściej korzystałyby osoby z wykształceniem wyższym niż podstawowym (51 proc. w stosunku do 11 proc.). Na sztuki teatralne, częściej niż dotychczas, chcieliby chodzić przede wszystkim mieszkańcy największych miast (41 proc.).

W porównaniu z badaniem z 1959 r. nadal największym problemem utrudniającym w ocenie respondentów uczęszczanie do teatru jest zbyt wysoka cena biletów (54 proc. w stosunku do 47 proc. w r. 2015) oraz brak wolnego czasu (48 w stosunku do 33 proc. w r. 2015). Zmęczenie po pracy było trudnością częściej występującą ponad pół wieku temu niż obecnie (30 proc. w stosunku do 14 proc. w r. 2015). Polacy spotykali się wtedy również częściej z trudnościami w zakupie biletów (28 proc. w stosunku do 8 proc. w r. 2015). Problemy z dojazdem do siedziby teatru nie były natomiast wtedy tak często podnoszone jak obecnie (12 proc. w stosunku do 26 proc. w r. 2015).

Badanie przeprowadzono w dniach 16-21 stycznia br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).