Pod koniec czerwca w Krakowie, a także w Rzymie i Szczawnicy, odbędzie się Royal Opera Festival. To połączenie w ramach jednego projektu muzycznego dwóch wielkich twórców operowych XIX wieku – Gioachino Rossiniego i Stanisława Moniuszki

Pomysłodawcą Royal Opera Festival jest krakowskie Stowarzyszenie PASSIONART, które od 8 lat, w zgodzie ze swoją nazwą, z największym możliwym zaangażowaniem, organizuje duże i kameralne przedsięwzięcia kulturalne najwyższej próby.

Idée fixe organizacji to kształtowanie wrażliwego społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o działalność kulturalną i edukacyjną, a także wspieranie twórczości, pielęgnowanie tradycji, oraz popularyzowanie muzyki klasycznej. Dzięki ciekawej i zróżnicowanej formie przekazu organizowane przez PASSIONART wydarzenia obejrzało już kilkadziesiąt tysięcy widzów na terenie Polski i Europy.

O poziomie realizowanych przez PASSIONART produkcji, świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Działający przy Stowarzyszeniu zawodowy zespół Górecki Chamber Choir został dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyka: za album "Z pieśni kościelnych" Henryka Mikołaja Góreckiego, oraz we współpracy z Filharmonią Warminsko-Mazurską za album "Quo Vadis" Feliksa Nowowiejskiego.

Ideą przewodnią pierwszej edycji Royal Opera Festival jest połączenie w ramach jednego projektu muzycznego dwóch wielkich twórców operowych XIX wieku: Gioacchino Rossiniego i Stanisława Moniuszki. Choć obaj wydają się pochodzić z bardzo odległych od siebie tradycji muzycznych, jednak rdzeniem każdego przejawu sztuki, a  muzyki w szczególności, jest czyste piękno, niezależne od kontekstu geograficznego i kulturowego, dlatego postanowiliśmy połączyć odbiór ich dzieł w jednym miejscu. 


201 lat temu po raz pierwszy w Polsce wystawiono operę Rossiniego. Była nią opera "Tankred". 200 lat temu urodził się ojciec polskiej opery narodowej Stanisław Moniuszko, i z tej okazji Sejm RP ustanowił rok 2019 rokiem Moniuszki. Dwa wieki po polskiej premierze "Tankreda" będzie wspaniała okazja zobaczenia współczesnej wersji tej opery w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w wykonaniu artystów światowej klasy. Drugim miastem festiwalowym stanie się Szczawnica, uzdrowisko wybrane nieprzypadkowo na miejsce poświęcone operom Rossiniego i Moniuszki. Będzie to nawiązanie do Bad Wildbad, kurortu w Szwarzwaldzie, gdzie włoski kompozytor często bywał. Dzięki 9-letniej współpracy organizatora ROF, Stowarzyszenia Passionart, z Rossini in Wildbad Belcanto Opera Festival w Niemczech, imprezy o ugruntowanej renomie i sławie w Europie, mamy możliwość stworzenia przedsięwzięcia muzycznego o najwyższym poziomie artystycznym i światowej randze. Jesteśmy pewni, że Royal Opera Festival w Krakowie stanie się imprezą, o której z dumą i z zachwytem będą mówić miłośnicy muzyki tłumnie zapełniający jego sale koncertowe.