10 czerwca rękopisy Juliusza Słowackiego zostaną wpisane na Listę Krajową Programu UNESCO "Pamięć Świata". Są one przechowywane w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Ossolineum jest skarbnicą najcenniejszego i najbardziej kompletnego zbioru autografów Juliusza Słowackiego. Dzięki temu już od lat międzywojennych nazywa się je Domem Słowackiego - podkreślają jego władze.

"Wpisanie na krajową listę UNESCO rękopisów Słowackiego, to bardzo ważne wydarzenie dla Ossolineum" - podkreśla dr Dorota Sidorowicz-Mulak, wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum. “Materiały przechowywane w Ossolineum stanowią cenne źródło do badań nad życiem i twórczością Słowackiego. Przez lata były one wykorzystywane zarówno do edycji utworów wieszcza, jak i do badań nad jego życiem" - dodaje.

W Ossolineum przechowywane są m.in. manuskrypty dramatów - "Konrada Wallenroda", "Fantazego" "Zawiszy Czarnego" oraz rękopisy wierszy - "Grób Agamemnona", "Testament mój", czy "Hymn o zachodzie słońca". W zbiorach zakładu znajdują się też listy Juliusza Słowackiego oraz inne materiały, w tym bogato ilustrowany przez samego wieszcza album z jego podróży na Wschód.

Rotulusy

Na krajową listę UNESCO trafią również przechowywane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu unikatowe rotulusy z lat 1257-1370. Dokumenty stanowią część spuścizny opactwa pw. św. Wincentego na Ołbinie. To przede wszystkim protokoły procesów sądowych, które w głównej mierze dotyczyły majątków ziemskich.

"Nigdy nie były pokazywane publicznie. Są bardzo cennymi zbiorami"  - mówi dr Janusz Gołaszewski, dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Rotulusy to unikatowa w skali polskiej i rzadka w wymiarze europejskim forma dokumentacji archiwalnej. Wywodzi się ona ze starożytnej postaci książki, czyli zwoju papirusowego, a następnie pergaminowego. Średniowieczne rotulusy składają się z połączonych kart pergaminowych, zapisywanych równolegle do krótszej krawędzi, nawijanych na najczęściej drewniane drążki.

"W naszych zbiorach zachowało się 11 rotulusów, podczas gdy na ziemiach polskich jest jeszcze tylko jeden rotulus, przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym na Wawelu. Najdłuższy rotulus z Wrocławia ma 34 metry długości, składa się 68 zszytych ze sobą arkuszy" - podkreśla Gołaszewski.

Krajowa lista UNESCO

Krajową listę UNESCO zainicjowano w Polsce w 2014 r. Trafiają na nią obiekty i zbiory, które są najcenniejsze ze względu na znaczenie dla polskiej kultury i tradycji.

Rękopisy Słowackiego i rotulusy mają zostać pokazane publiczności w Ossolineum oraz Archiwum Państwowym we Wrocławiu 19 i 20 czerwca.