Premier Donald Tusk podpisał Pakt dla Kultury. Zawiera on postulat o podwyższenie wydatków na kulturę do wysokości co najmniej 1 proc. budżetu państwa. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli także m.in. Krzysztof Warlikowski, Agnieszka Holland i Krzysztof Krauze.

Najważniejszym postulatem paktu jest podwyższenie finansowania kultury z budżetu państwa do co najmniej 1 proc. wszystkich wydatków budżetowych, poczynając od roku 2012 (bez środków europejskich i samorządowych). W Pakcie dla Kultury znajdują się także zapisy dotyczące m.in. zapewnienia równego dostępu do kultury wszystkim obywatelom oraz wprowadzenia nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację misji mediów publicznych.

Donald Tusk po podpisaniu paktu powiedział, że traktuje go jako zobowiązanie i zrobi wszystko, by to zobowiązanie wypełnić. Samo podpisanie premier nazwał "triumfem kultury nad władzą". Mówił, że negocjowanie paktu między stroną społeczną a rządową nie było łatwe, a sygnatariuszy nazwał "rodziną po przejściach".

Zaczynamy wreszcie rozumieć także w urzędach, w administracji, że w kulturę inwestować warto dla samej kultury, ale że kultura to także opłacalny interes dla państwa, dla narodu, dla wszystkich obywateli - mówił Tusk.