Paryski Luwr - jedno z najsłynniejszych muzeów świata - obchodzi urodziny. Ta szacowna instytucja ma już 211 lat. Rocznie muzeum odwiedza prawie 2 mln turystów. W zbiorach Luwru są m.in. „Mona Lisa" i "Posąg Wenus z Milo".

Zanim powstało muzeum, na początku była... twierdza. Król Filip II August zlecił wybudowanie masywnej 30 metrowej wieży, o bardzo grubych 4-metrowych murach. Król Karol V rozbudował twierdzę do pałacu, następnie król Franciszek I zlecił całkiem nowy projekt.

Za panowania Ludwika XIV ukończono prace przy budowie tzw. Starego Luwru. Kolejne zmiany przyszły wraz z Napoleonem, który nakazał gruntowną renowację starego budynku i wybudowanie nowego. W połowie XIX w. na placu Zgody wystawiono dwa pawilony: I'Orangerie i Jen de Paume.

Dziś turyści podziwiają działa zgromadzone w 255 salach wystawowych. W dniu święta muzeum do Luwru wybrał się paryski korespondent RMF Marek Gładysz: