Wystawę "Od Nieba do Piekła, od Piekła do Nieba. Motyw Anioła i Diabła na scenie teatru polskiego drugiej połowy XX w." można oglądać w katowickim Centrum Scenografii Polskiej. Wśród eksponatów znajdują się projekty autorstwa m.in Władysława Daszewskiego, Andrzeja Stopki, Adama Kiliana, Krystyny Zachwatowicz czy Ewy Starowieyskiej.

Anioł i Diabeł w kulturze europejskiej to jedne z najbardziej rozpoznawalnych motywów ikonograficznych. Wizerunki budujące współczesne stereotypowe wyobrażenie nieziemskich istot towarzyszące nie tylko wiernym w Kościele zmieniały się poprzez wieki pod wpływem wielu czynników. Teatr jest tylko jednym z pól kultury, gdzie postacie te barwnie gościły już od początków średniowiecznego teatru liturgicznego.

W polskim teatrze od drugiej połowy XX wieku znajdujemy interesujące próby plastycznego ukazania postaci Anioła i Diabła. Są to m.in. prace silnie zakorzenione w kulturze ludowej, odnoszące się do ikonografii średniowiecza czy polskiego barokowego wyobrażenia dotyczącego mieszkańców Nieba i Piekła, w którym oba te miejsca w dużym stopniu są odzwierciedleniem ówczesnego podziału społecznego Rzeczpospolitej. Proponowany wybór eksponatów pozwoli widzowi wystawy na konfrontacje własnego, współczesnego pojęcia Anioła i Diabła, z tymi odwołującymi się do ludowych, średniowiecznych czy barokowych wyobrażeń przetwarzanych w pracach scenografów drugiej połowy ubiegłego wieku. Wystawa w katowickim Centrum Scenografii Polskiej będzie czynna do 31 marca 2012.