14 arcydzieł malarstwa zrabowanych Żydom przez hitlerowców we Francji po raz pierwszy od ponad pół wieku zostanie prawdopodobnie wystawionych w Izraelu. Być może cenne płótna Moneta czy Renoira rozpoznają tam spadkobiercy właścicieli i będą mogli je odzyskać.

Jednak jak podkreślają obserwatorzy, chodzi raczej o gest symboliczny niż o ostateczne rozwiązanie tego problemu. Przypomnijmy, że hitlerowcy zrabowali żydowskim rodzinom we Francji w sumie aż ponad 100 tys. dzieł sztuki.

Zdecydowana większość tych obrazów, rzeźb i innych eksponatów została już zwrócona prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom. Jednak do dzisiaj w sławnych paryskich muzeach, np. Luwrze, znajduje się jeszcze ok. 2 tysięcy dzieł sztuki, które nie są własnością francuskich muzeów i czekają aż ktoś się po nie zgłosi.