W Domu Litewskim w Sejnach rozpoczął się 18. Festiwal Litewskich Teatrów Dziecięcych. Jest to największy tego typu przegląd litewskiej twórczości w Polsce. W imprezie bierze udział prawie 300 litewskich dzieci z Puńska, Sejn i Suwałk oraz z Litwy.

W Sejnach zaprezentuje się aż 19 teatrów z kilkunastu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z litewskim językiem nauczania. Ponadto na tegoroczny festiwal przyjadą dzieci ze szkoły podstawowej z Lentvarys na Litwie.

Trwający dwa dni festiwal służy głównie poznawaniu tradycji, a przede wszystkim pomaga dzieciom w doskonaleniu języka litewskiego. Na festiwalu można obejrzeć spektakle na wątkach litewskiej bajki ludowej. W niektórych przedstawieniach dzieci wykorzystują muzykę, pieśni oraz litewski taniec ludowy.

Szacuje się, że w Polsce mieszka kilkanaście tysięcy Litwinów, z czego większość w powiecie sejneńskim w województwie podlaskim. Największe skupiska Litwinów pozostały w gminach Puńsk i Sejny. Jednak podczas ostatniego spisu powszechnego ludności do narodowości litewskiej przyznało się tylko 5,8 tys. osób.