Krzysztof Penderecki - kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny - został laureatem nagrody Totus 2015, przyznawanej przez Fundację KEP "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Doceniono go za propagowanie kultury chrześcijańskiej.

Krzysztof Penderecki - kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny - został laureatem nagrody Totus 2015, przyznawanej przez Fundację KEP "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Doceniono go za propagowanie kultury chrześcijańskiej.
Krzysztof Penderecki /Tytus Żmijewski /PAP

Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz kolejny przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, promocję człowieka, pracę charytatywną i edukacyjno-wychowawczą, propagowanie nauczania papieża Jana Pawła II.

Nagroda Totus w kategorii "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II" przyznana została Poczcie Polskiej S.A. za towarzyszenie Janowi Pawłowi II przez cały okres jego pontyfikatu poprzez emisje znaczków poświęconych jego osobie i ważnym wydarzeniom jego posługi.

W kategorii Totus medialny, upamiętniającej bp. Jana Chrapka, nagrodzono portal internetowy Deon.pl, który powstał z inicjatywy ojców jezuitów w 2009 r. W kategorii promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza laureatką została dr Helena Pyz, która od ćwierć wieku leczy trędowatych w Indiach, prowadzi rehabilitację przez pracę, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.