Zachęta Narodowa Galeria Sztuki przygotowała pierwszą przeglądową wystawę Piotra Uklańskiego w Polsce. Uklański uważany jest za jednego z najbardziej znaczących polskich artystów. To prowokator, który lubi trudne tematy, autora prac "Naziści" czy "Dance Floor".

"Czterdzieści i cztery" to niekonwencjonalne ujęcie wystawy przekrojowej, zaprojektowanej w całości przez artystę. W skład wystawy wchodzą nowe prace, w tym monumentalna tkanina Bez tytułu (Rozwarte), 2012, cykl fotografii Bez tytułu (Pornalikes), 2002-2012, oraz instalacja Bez tytułu (Polska Über Alles), 2012, łącząca emblematyczne elementy znane z wcześniejszych prac artysty - Dance Floor (1996) i Nazistów (1998).

Uklański zamienił na przykład jedną z neoklasycystycznych sal Zachęty w rodzaj wielkiej macicy skonstruowanej z podwieszonych farbowanych tkanin. Powstała w ten sposób "jaskinia" służy jako tło dla fotografii i obrazów - między innymi obrazów z ostrużyn ołówków, ceramicznych mozaik czy obrazów żywicowych artysty. Uklański swobodnie porusza się między technikami, zmienia projekty i tematy, przechodząc od fotografii do rzeźby, od instalacji do performance'u, od malarstwa do filmu.


Tytuł wystawy to informacja o tym, ile lat skończy artysta w trakcie trwania ekspozycji - informacja świadomie egotyczna, będąca też odniesieniem do "kryzysu wieku średniego". Ale wystawa "Czterdzieści i cztery" jest również aluzją do słynnego poetyckiego proroctwa Adama Mickiewicza, zapowiadającego nadejście wskrzesiciela narodu.