50 tys. osób zwiedziło otwarty pod koniec czerwca skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy k. Jasła (Podkarpackie) - poinformował w dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jan Gancarski. Odkryto tam m.in. najstarsze w Polsce, silnie ufortyfikowane osady sprzed 4 tys. lat oraz grodzisko wczesnośredniowieczne.

Skansen jest oddziałem krośnieńskiego Muzeum Podkarpackiego. Odwiedzają nas wycieczki i turyści indywidualni z całego kraju. Nie brakuje także gości z zagranicy, np. ze Słowacji czy Węgier - powiedział Gancarski.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również organizowane w skansenie lekcje muzealne oraz warsztaty garncarskie i łucznicze. Lekcje muzealne adresujemy do wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków do licealistów. Natomiast dawne tajniki wyrabiania glinianych naczyń oraz łucznictwa może poznać każda chętna osoba - podkreślił Gancarski.

Skansen zajmuje powierzchnie 8 ha, na której znajduje się ponad 150 metrów zrekonstruowanych wałów obronnych, 18 chat oraz dwie bramy prowadzące do wczesnośredniowiecznego grodu.

Zwiedzanie skansenu otwiera wystawa obrazująca życie

mieszkańców Trzcinicy w poszczególnych epokach. Można na niej m.in. obejrzeć liczne zabytki archeologiczne. W trakcie prowadzonych w latach 90. XX w. prac archeologicznych znaleziono ok. 160 tys. różnego rodzaju zabytkowych przedmiotów.

W Trzcinicy w latach 2000-1650 przed Chrystusem mieszkała ludność grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej, pozostającej pod silnymi wpływami zakarpackimi. Potem między 1650 a 1350 rokiem przed Chrystusem żyła tam ludność zakarpacka kultury Otomani-Fuzesabony o bardzo wysokim poziomie cywilizacyjnym.

Natomiast między VIII a XI stuleciem w Trzcinicy znajdował się centralny gród jednego z plemion zamieszkujących w tamtym czasie Małopolskę. Najprawdopodobniej został zniszczony w wyniku pożaru u schyłku panowania Mieszka II.