W prywatnym liceum dla dorosłych w Wieliczce unieważniono maturę z matematyki. Egzaminu nie zdało 13 osób. W ich pracach przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dopatrzyli się tego samego błędu i stwierdzili, że maturzyści musieli ściągać.

Zobacz raport o uniważnieniach matur w Małopolsce

Informację o unieważnieniu matury w prywatnym liceum dla dorosłych w Wieliczce dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM od naszego słuchacza.

Wyniki tegorocznych matur od dziś można sprawdzać w internecie, logując się do systemu OBIEG. Potrzebne do tego kody abiturienci odebrali w trakcie egzaminów.

Tegoroczna sesja maturalna rozpoczęła się 7 maja, a zakończyła 28 maja. Do egzaminu przystąpiło ponad 365 tysięcy abiturientów. Maturzyści musieli napisać trzy egzaminy pisemne - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (można było wybierać między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim).

Egzaminy z tych przedmiotów były obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogli je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci musieli przystąpić również do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.