Siedmioletnia Włoszka zostanie najmłodszą błogosławioną w historii Kościoła katolickiego. Papież Benedykt XVI podpisał już dekret o heroiczności cnót dziewczynki. Antonietta Meo w wieku pięciu lat straciła nogę. Według relacji świadków do końca swojego krótkiego życia zachowała jednak pogodę ducha.

Dziewczynka zmarła w latach 30. zeszłego wieku. Dowodem w procesie beatyfikacyjnym było ponad sto listów, które napisała ona do Boga, Jezusa, Matki Bożej i Ducha Świętego. Według specjalistów są one dowodem niezwykle głębokiego życia mistycznego dziecka.

Uznanie przez papieża heroiczności jej cnót oznacza zapowiedź szybkiej beatyfikacji. Nie podano jednak jeszcze jej daty.

Benedykt XVI podpisał również dekrety o heroiczności cnót i cudach przypisywanych wstawiennictwu kilkunastu innych kandydatów na ołtarze. Jeden z dokumentów dotyczy księdza Michała Sopoćki profesora Uniwersytetu Wileńskiego, kierownika duchowego siostry Faustyny Kowalskiej, kanonizowanej przez Jana Pawła II.