Papież Franciszek mianował kamerlingiem Świętego Kościoła Rzymskiego francuskiego kardynała Jean-Louisa Taurana, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Zastąpi on kardynała Tarcisio Bertone.

Pół roku po wyborze Franciszka Bertone przestał być sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Funkcję tę pełnił przez prawie cały pontyfikat Benedykta XVI i był często krytykowany z powodu ogromnej władzy, jaką skupił w swoich rękach, oraz swej pozycji.

Po ustąpieniu ze stanowiska sekretarza stanu kardynał Bertone pełnił dalej funkcję kamerlinga, którą Benedykt XVI powierzył mu w 2007 r. Kilkanaście dni po ukończeniu 80 lat kardynał Bertone przestał być kamerlingiem. 

Kluczowa osoba w okresie, gdy nie ma papieża

Kardynał kamerling o kluczowa funkcja w okresie wakatu, czyli braku papieża. Zarządza on sprawami zwyczajnymi Kościoła, troszczy się o dobra i prawa Stolicy Apostolskiej, kieruje administracją Watykanu.

Nowym kamerlingiem został kardynał Jean-Louis Tauran, który jako protodiakon słowami "Habemus papam" ogłosił wybór Franciszka 13 marca 2013 roku.