Przywódcy UE formalnie powołali w czwartek na szczycie w Brukseli nową Komisję Europejską. Z początkiem listopada nowa KE, którą pokieruje Jean-Claude Juncker, będzie mogła rozpocząć prace.

Po zatwierdzeniu składu nowej Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym, zgoda unijnych przywódców była ostatnim, formalnym wymogiem do spełnienia.

Kadencja nowej KE potrwa pięć lat, do końca października 2019 roku. Juncker zreorganizował strukturę Komisji; powołał siedmiu wiceprzewodniczących, którzy koordynować mają prace pozostałych komisarzy i czuwać nad realizacją priorytetowych zadań, jak na przykład pobudzanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia czy budowa unii energetycznej.

Polska komisarz Elżbieta Bieńkowska będzie w nowej KE odpowiadać za kwestię rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości.

(mal)