Korzystanie z łóżek do opalania w Anglii i Walii będzie dozwolone od 18. roku życia - postanowiła Izba Lordów. Ustawa wejdzie w życie za rok.

Przepisy zakazują też prowadzenia salonów do opalania, w których z łóżek korzysta się po wrzuceniu monety. Miejsca takie nie będą mogły być w pełni zautomatyzowane i będą musiały być obsługiwane przez personel. Za ich kontrole i ewentualne nakładanie kar odpowiedzialne będą

lokalne władze. Jeżeli właściciel nie będzie stosował się do przepisów, salon zostanie zamknięty.

Według ustaleń Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, łóżka do opalania są równie niebezpieczne z punktu widzenia ryzyka zachorowania na raka jak tytoń. W przypadku korzystania z nich przez osoby przed 35. rokiem życia rośnie zagrożenie zachorowaniem na czerniaka złośliwego, najbardziej niebezpieczną odmianę raka skóry.

Z danych "British Medical Journal" wynika, że z takiej formy opalania korzysta ok. 250 tys. dzieci i nastolatków w wieku 11-17 lat.

Wcześniej podobne przepisy wprowadzono w Szkocji.