Na Placu Świętego Piotra w Rzymie beatyfikowano aż 498 męczenników hiszpańskiej wojny domowej z lat 30. ubiegłego wieku. W dzisiejszych uroczystościach uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób.

Wszyscy beatyfikowani zostali zamordowani przez republikańskie oddziały w czasie krwawych prześladowań religijnych w latach 1934-1937. Wielu z nowych błogosławionych torturowano przed śmiercią.

Jednym z najmłodszych nowych błogosławionych jest Federico Cobo Sanza, uczeń kolegium salezjańskiego z Carabanchel Alto, zastrzelony w 1936 roku w wieku 17 lat.

Wraz z niedzielną uroczystością liczba osób błogosławionych za pontyfikatu Benedykta XVI wzrasta do 559. Benedykt XVI w przeciwieństwie do Jana Pawła II nie przewodniczy mszom

beatyfikacyjnym, lecz jedynie kanonizacjom.