W Watykanie oficjalnie ogłoszony został dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego na temat zakazu wyświęcania homoseksualistów na księży.

W dokumencie, zaaprobowanym w sierpniu przez papieża Benedykta XVI, podkreślono, że Kościół, mimo szacunku dla tych osób, nie może przyjmować do stanu zakonnego kogoś, kto praktykuje homoseksualizm, kto wykazuje głęboko osadzone skłonności homoseksualne bądź kto popiera tak zwaną kulturę gejów.

Kandydatom do święceń przypomniano zaś, że "ciężką nieuczciwością jest ukrywanie własnego homoseksualizmu po to, by mimo wszystko otrzymać święcenia". W instrukcji uwzględniono również i to, że skłonności homoseksualne mogą być problemem przejściowym wynikającym z niedojrzałości, Dlatego Watykan zaleca dać tym osobom trzy lata na pokonanie tych problemów.

Zadaniem biskupa lub przełożonego zakonu jest wydanie oceny moralnej na temat kandydata. W razie poważnych wątpliwości, osoba ta nie powinna zostać dopuszczona do święceń - zaleciła watykańska kongregacja, która opracowała dokument we współpracy z licznymi specjalistami, między innymi psychologami. Kluczową rolę w ocenie gotowości kandydata Watykan powierzył rektorowi seminarium i tzw. kierownikowi duchowemu, którzy w rozmowach z kandydatem na księdza powinni w szczególności przypominać o potrzebie czystości i dojrzałości emocjonalnej.