Kandydaci do kapłaństwa powinni przed wstąpieniem do seminarium udać się na konsultacje u psychologa. Takie są nowe zalecenia Watykanu. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kardynał Zenon Grocholewski powiedział, że homoseksualizm, także ten niepraktykowany, to "dewiacja, nieregularność, rana", które uniemożliwiają pełnienie posługi kapłańskiej.

Zgodnie z nowymi wskazówkami dla biskupów i przełożonych seminariów psycholodzy powinni ocenić osobowość kandydatów do seminariów oraz ich skłonności seksualne, a także możliwość panowania nad nimi.