Już wkrótce papierosy, także elektroniczne, będzie można w Nowym Jorku kupić dopiero po ukończeniu 21 lat. Rada miejska postanowiła podnieść minimum wiekowe, uprawniające do zakupu wyrobów tytoniowych, które wynosi obecnie 18 lat.

Burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg zapowiedział już, że podpisze uchwałę władz miasta w tej sprawie. Podwyższone minimum wiekowe zacznie obowiązywać sześć miesięcy po podpisaniu - informuje "New York Times".

Decyzja władz miejskich nie wszystkim się spodobała. Krytycy zwracają uwagę, że nowojorczycy w wieku poniżej 21 lat mogą prowadzić pojazdy, głosować i służyć w wojsku.

Z kolei zwolennicy podniesienia minimum wiekowego podkreślają, że takie rozwiązanie sprawi, iż wielu młodych ludzi w ogóle nie zacznie palić.