W Mińsku zatrzymano szefa Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna" Alesia Bialackiego. Milicja przeszukała jego mieszkanie. "Wiasna" jest jedną z najbardziej znanych organizacji pozarządowych na Białorusi.

Został on zatrzymany według wstępnych informacji na polecenie Departamentu Dochodzeń Finansowych. Nie wiemy, gdzie go zabrano, teraz będzie to wyjaśniać adwokat. Myślę, że jest to związane z tym, że okazywaliśmy pomoc nie tylko prawną, ale i materialną ofiarom represji - powiedziała współpracowniczka Bialackiego Taccjana Rawjaka.

Bialacki jest również wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH).