Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa Eboli w Afryce Zachodniej Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć na walkę z epidemią kolejne 8 mln euro. W sumie od stycznia 2014 r. UE wyasygnuje tym samym na walkę z wirusem 11,9 mld euro. Ponadto UE skieruje "w najbliższych dniach" do Afryki Zachodniej ruchome laboratorium, które prawdopodobnie zostanie początkowo zainstalowane w Sierra Leone. ego zadaniem będzie przeprowadzanie badań przesiewowych.

KE: Epidemia Eboli w UE mało prawdopodobna

Unijny komisarz ds. zdrowia Tonio Borg jako "skrajnie niewielkie" ocenił ryzyko, by epidemia Eboli przedostała się do Europy. WHO wezwała tego dnia do międzynarodowej mobilizacji w związku z epidemią gorączki krwotocznej w Afryce Zachodniej. czytaj więcej

Ratowanie ludzkiego życia oraz dostarczenie Afryce Zachodniej bardziej znaczącej pomocy jest obecnie pilniejsze niż kiedykolwiek - powiedział komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs.

Środki pomocowe wyasygnowane przez UE będą po części w gestii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która dostarcza krajom dotkniętym epidemią sprzęt medyczny i koordynuje nadzór epidemiologiczny. Kolejne organizacje, które rozdysponują środki unijne, to Lekarze bez Granic oraz Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wcześniej unijny komisarz ds. zdrowia Tonio Borg jako "skrajnie niewielkie" ocenił ryzyko, by epidemia Eboli przedostała się do Europy. WHO wezwała tego dnia do międzynarodowej mobilizacji w związku z epidemią gorączki krwotocznej w Afryce Zachodniej.

W tym samym dniu WHO nazwała epidemię w Afryce Zachodniej sytuacją nadzwyczajną na skalę międzynarodową i wezwała do globalnej solidarności i mobilizacji.

Obecna epidemia Eboli rozpoczęła się w marcu w Gwinei i rozprzestrzeniła się do Sierra Leone i Liberii. Przypadki zachorowań odnotowano też w Nigerii.

Od początku roku epidemia spowodowała śmierć prawie 1000 ludzi. Wirus, który wywołuje gorączkę krwotoczną, przenosi się przez krew i płyny ustrojowe. Niebezpieczne jest także dotykanie ciała zmarłego. Do symptomów choroby należą: gorączka, krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne, a w ostatnim stadium choroby - wymioty i biegunka.

(mal)