Unia Europejska zażąda od Stanów Zjednoczonych szybkiego zamknięcia więzienia w Guantanamo, gdzie przetrzymywane są osoby podejrzane o terroryzm. Stanowisko w tej sprawie zostało wypracowane na spotkaniu szefów dyplomacji UE w Austrii.

Media austriackie przewidują, że kwestia więzienia Guantanamo zostanie podniesiona podczas szczytu USA-UE – wtedy bowiem do Wiednia ma przybyć prezydent George W. Bush.

Do zamknięcia więzienia na Kubie wezwał już w lutym Parlament Europejski. Tego kroku domaga się również Amnesty International.