Od dzisiaj pasażerom autobusów i autokarów w całej Unii Europejskiej przysługują nowe prawa. Chodzi na przykład o zwrot kosztu biletu i odszkodowanie w przypadku znacznego opóźnienia czy odwołania kursu. W życie weszło właśnie unijne rozporządzenie w tej sprawie.

Według Komisji Europejskiej, każdego roku autobusami i autokarami podróżuje w UE około 70 mln osób. Nowe regulacje przyznają im prawa podobne do tych, z których korzystają już pasażerowie środków transportu lotniczego, kolejowego i wodnego. Z kolei na przewoźników autobusowych i autokarowych oraz na zarządców terminali nałożono szereg obowiązków związanych z odpowiedzialnością wobec pasażerów.

Unia Europejska jest pierwszym miejscem na świecie, w którym obowiązuje pełen zbiór praw pasażerów dotyczący wszystkich środków transportu - podkreślał komisarz UE ds. transportu Siim Kallas.

Unijne rozporządzenie gwarantuje osobom podróżującym autobusami i autokarami prawo do niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo w odniesieniu do cen przejazdu i innych warunków. Zakazuje też dyskryminacji osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej, które mają otrzymywać bezpłatną pomoc zarówno na wyznaczonych terminalach autobusowych, jak i w autobusach i autokarach. Niepełnosprawnym pasażerom przysługiwać ma odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie sprzętu służącego im do poruszania się.

Przy przejazdach na trasach dłuższych niż 250 km pasażerowie mają prawo do odzyskania pełnego kosztu biletu w przypadku nadkompletu bądź odwołania lub opóźnienia przejazdu o ponad dwie godziny w stosunku do planu, a także do odszkodowania w wysokości 50 procent ceny biletu, jeżeli przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi wyboru między zwrotem kosztu a zmianą trasy.

W razie odwołania kursu lub opóźnienia wynoszącego ponad 90 minut przewoźnik musi zapewnić pasażerom odpowiednią pomoc jak przekąski, posiłki, napoje czy ewentualne zakwaterowanie. Dotyczy to jednak wyłącznie przejazdów na trasach przekraczających 250 km.

Pasażerowie mają też prawo do odpowiedniej informacji przed podróżą i w jej trakcie.

Według rozporządzenia, podróżujący autobusami i autokarami mają też prawo do odszkodowania w przypadku obrażeń bądź utraty lub uszkodzenia bagażu, jeżeli ich przyczyną jest wypadek drogowy. Ich bliscy mają natomiast prawo do odszkodowania w wypadku śmierci pasażera.

Przewoźnicy mają ustanowić mechanizm rozpatrywania skarg pasażerów, a kraje członkowskie Unii - powołać niezależne organy, które będą egzekwować stosowanie rozporządzenia i które mogą, w razie potrzeby, nakładać kary.

(edbie)