Władze Paryża rozpoczęły coroczną akcję odszczurzania, by przed letnim sezonem turystycznym zmniejszyć liczbę gryzoni, które upodobały sobie francuską stolicę. Jak informuje BBC, eksperci oceniają, że liczba szczurów żyjących pod ulicami Paryża może nawet czterokrotnie przewyższać liczbę jego ludzkich mieszkańców.

Przedstawiciele miejskich służb weterynaryjnych przyznają, że Sekwana, a także obfitość zalegającej wody stwarzają sprzyjające warunki dla tych zwierząt.

Akcji deratyzacyjnej towarzyszy kampania informacyjna, w której władze przypominają paryżanom o obowiązku walki z gryzoniami. Niestosowanie się do przepisów dotyczących utrzymywania czystości i zabezpieczania odpadków grozi grzywną w wysokości 150 euro.