Jest kolejna skarga na Polskę i zagrożenie karami finansowymi. Do unijnego Trybunału Sprawiedliwości wpłynęła skarga Komisji Europejskiej, związana z niestosowaniem się Polski do unijnej dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego.

Uchwalona cztery lata temu dyrektywa powinna być wprowadzona do polskich przepisów do czerwca 2021, a Polska nie dopełniła tego obowiązku.

W skierowanym do TSUE wniosku Komisja Europejska domaga się m.in. nałożenia na Polskę kar finansowych.

W marcu 2019 roku Parlament Europejski w Strasburgu poparł unijną dyrektywę o prawach autorskich.

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zmienia zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Nowe przepisy od początku wzbudzały sporo emocji w niektórych państwach, w tym w Polsce.

Dwa artykuły szczególnie wzbudzały kontrowersje. Artykuł 13. wprowadza obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich, natomiast artykuł 11. dotyczy tzw. praw pokrewnych dla wydawców prasowych.

Opracowanie: