​Przyznające nagrody Nobla w dziedzinie medycyny gremium 50 profesorów medycznego Instytutu Karolinska w Sztokholmie wykluczyło ze swego składu dwie osoby powiązane ze skandalem w szpitalu klinicznym tego instytutu. Chodzi o przeprowadzanie operacji, co od których nie dokonywano wcześniej analizy, jakie mogą mieć następstwa.

Sekretarz noblowskiego gremium Thomas Perlmann powiedział szwedzkiej agencji TT, że Harriet Wallberg i Anders Hamsten zostaną poproszeni o jego opuszczenie.

Wallberg była dyrektorem Instytutu Karolinska w 2010 roku, gdy zatrudniony tam został włoski chirurg Paolo Macchiarini, którego metody leczenia uznaje się obecnie za pozbawione naukowych podstaw i szkodliwe dla pacjentów.

Postępowanie prowadzone wobec Macchiariniego przez szwedzką prokuraturę dotyczy trzech operacji przeszczepienia powlekanych komórkami macierzystymi sztucznych tchawic. Zabiegi te wykonał w szpitalu klinicznym Karolinska w latach 2011-2012, mimo że przedtem nie dokonano naukowej analizy ich następstw i że nie chodziło w tych przypadkach o konieczność ratowania życia.

Spośród trzech osób poddanych kontrowersyjnej operacji dwie już zmarły, a trzecia jest leczona w szpitalu.

(abs)