Wojna polsko-bolszewicka 1920 r. była "jednym z kamieni milowych", które doprowadziły do II wojny światowej. Taką tezę stawia w swym najnowszym wydaniu "Niezawisimoje Wojennoje Obozrenije", cotygodniowy dodatek wojskowy do rosyjskiego dziennika "Niezawisimaja Gazieta".

Za wojnę 1920 roku oba kraje i narody zapłaciły - nie ma w tym przesady - diabelsko drogo. Kwiecień 1920 roku stał się bowiem prologiem września 1939 roku, rodząc nieprzejednaną wrogość między Moskwą i Warszawą - zauważa "NWO".

Według pisma, śmierć wielu milionów ludzi, wieloletnia okupacja (hitlerowska), zburzona Warszawa i w ostatecznym rachunku ponad 40-letnie przebywanie w orbicie radzieckich wpływów, to cena zapłacona przez polski naród za ambicje (Józefa) Piłsudskiego.

W latach 20. i 30. II Rzeczpospolita, która zbyt szybko zapomniała, że "Cud nad Wisłą" był rzeczywiście cudem, od czasu do czasu głośno zapowiadała rychły rewanż, gdy "bolszewiccy Azjaci" zostaną zapędzeni bez mała do Oceanu Spokojnego, a "polski żołnierz uściśnie dłoń japońskiemu - pisze "NWO".

Zdaniem dodatku do "NG", działo się tak mimo tego, że ze strony ZSRR nie było żadnego realnego zagrożenia dla Polski, o czym świadczy chociażby to, iż nie miała ona planów obrony na wschodnich rubieżach.

Polska zapomniała, że to nie Rosja zaczęła wojnę w 1920

Polacy "zapomnieli", że to nie radziecka Rosja zaczęła wojnę 1920 roku; że zanim Armia Czerwona pojawiła się pod Warszawą, polskie wojska były w Kijowie i Mińsku, sforsowały Dniepr, nacierały na Smoleńsk i Odessę - podkreśla "NWO".

Pismo konstatuje, że władzom ZSRR trudno było ufać tym, którzy nie raz się odgrażali, iż zlikwidują "bolszewizm" i Rosję jako państwo. Właśnie te świetnie znane mu okoliczności uwzględniał w swoich planach (Adolf) Hitler, szykując atak na Polskę w 1939 roku - zaznacza "NWO".

W ten sposób, co stwierdzamy z przykrością, ta tuzinkowa wojna, jeden z wielu małych lub większych konfliktów w Europie Środkowej i Wschodniej lat 20., faktycznie stał się jednym z kamieni milowych II wojny światowej - pisze dodatek do "NG".