Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej rozpatrzy w środę apelację Memoriału od orzeczenia Moskiewskiego Sądu Miejskiego. Odrzuca ono skargę stowarzyszenia na utajnienie postanowienia Głównej Prokuratury Wojskowej (GPW) Rosji o umorzeniu śledztwa w sprawie Katynia.

Memoriał domagał się uznania za niezgodną z prawem decyzję GPW o utajnieniu tego postanowienia. Żądał też uznania za niezgodną z prawem decyzję Komisji Międzyresortowej ds. Ochrony Tajemnic Państwowych o utrzymaniu w mocy decyzji GPW, a także późniejszej decyzji Komisji Międzyresortowej o nieodtajnieniu tego dokumentu na wniosek stowarzyszenia.

W listopadzie 2010 roku Moskiewski Sąd Miejski odrzucił wszystkie wnioski Memoriału w tej sprawie.