W przyszłym roku Rosja ma przekazać Japonii dokumenty dotyczące japońskich jeńców wojennych zmarłych w sowieckich obozach pracy po 1945 roku. Powinno to pozwolić na ustalenie, gdzie i w jaki sposób zginęło około 53 tysięcy obywateli Japonii.

Dzięki analizie tych dokumentów powinniśmy dowiedzieć się dokładniej, kto zmarł, gdzie i jak - powiedział jeden z pracowników japońskiego Ministerstwa Zdrowia, które zajmuje się sprawą. Pozwoli nam to w szczególności uzyskać informację o więźniach, którzy zmarli podczas transportu z jednego obozu do drugiego - dodał.

Po kapitulacji Japonii w II wojnie światowej do sowieckich obozów pracy na Syberii i w Mongolii trafiło ok. 575 tys. żołnierzy japońskich. Większość z nich zdołała wrócić do kraju. Do dziś jednak nic nie wiadomo o okolicznościach śmierci około 18 tysięcy jeńców.