Soczi oddaje hołd twórcom układu jałtańskiego. W kurorcie odsłonięto pomnik Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla.

Stalin, Roosevelt i Churchill byli uczestnikami spotkań Wielkiej Trójki w Teheranie w 1943 roku i w Jałcie w 1945 roku, podczas których usankcjonowano rozciągnięcie radzieckiej hegemonii na Europę Środkowowschodnią po II wojnie światowej.

Monument - zaprojektowany przez Franka Meislera, autora słynnej rzeźby na londyńskim dworcu Liverpool Street, upamiętniającej przedwojenną ewakuację żydowskich dzieci z III Rzeszy, a odlany w Izraelu - stanął na terenie sanatorium "Krasmaszewski". Otwarto

tam też muzeum II wojny światowej.

Inicjatorem pomnika, przedstawiającego trzech przywódców siedzących w fotelach, był Eduard Radziński, znany rosyjski historyk i pisarz. On też odsłonił monument. Radziński poinformował, że kopie rzeźby zostaną przekazane przywódcom USA i Wielkiej Brytanii.