Użycie broni jądrowej w wojnie regionalnej a nawet prewencyjne jej użycie dopuszcza nowa doktryna wojenna Rosji. Dotychczas zakładano, że broń taka będzie używana tylko na terytorium Rosji, by odeprzeć agresję z zewnątrz.

Zmieniają się także zasady inspekcji Rosjan w amerykańskich bazach. Będą oni mogli wchodzić do tych baz, w których znajduje się strategiczna broń jądrowa. To ustępstwa USA wynikające z dążenia do zawarcia w grudniu nowego układu rozbrojeniowego.

Jak ujawniła Hilary Clinton w wywiadzie dla radia „Echo Moskwy”, będą to wizyty specjalistów rosyjskich w bazach amerykańskich. Amerykanie także uzyskają dostęp do rosyjskich instalacji.

Dokładnie w tym samym czasie z Moskwy płynie zupełnie inny sygnał. W nowej doktrynie wojennej Rosjanie nadal rezerwują sobie prawo użycia broni jądrowej jako pierwsi. Amerykanie takiego prawa sobie nie rezerwują.