​Dwie agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych ostrzegły przed nadchodzącymi kryzysami żywnościowymi spowodowanymi "wstrząsami" klimatycznymi, takimi jak susze, a także wciąż odczuwalnymi skutkami pandemii koronawirusa oraz wojną w Ukrainie. Czynniki te spowodowały gwałtowny wzrost cen paliw i żywności. Według raportu 750 tys. osób jest zagrożonych śmiercią głodową.

Ta ponura ocena została przedstawiona w poniedziałek w raporcie dwóch agencji ONZ zajmujących się walką z biedą i głodem: Światowego Programu Żywnościowego (WFP) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 

Dyrektor wykonawczy WFP David Beasley, powiedział, że światowy kryzys żywnościowy uderza w "najbiedniejszych z biednych" i dodał: "warunki są obecnie o wiele gorsze niż podczas Arabskiej Wiosny w 2011 roku i kryzysu cen żywności w latach 2007-2008, kiedy to 48 krajami wstrząsnęły niepokoje polityczne, zamieszki i protesty". 

Autorzy raportu wzywają do pilnej akcji humanitarnej, aby pomóc "punktom zapalnym", w których w ciągu najbliższych kilku miesięcy spodziewane jest nasilenie się zjawiska klęski głodu. 

Agencje ONZ zwracają również uwagę, że wojna w Ukrainie, która została zaatakowana przez Rosję w lutym, zaostrzyła kryzys związany ze wzrostem ceny żywności i energii na całym świecie

"Oczekuje się, że skutki będą szczególnie dotkliwe tam, gdzie niestabilność gospodarcza i spirala cen połączona jest ze spadkiem produkcji żywności spowodowanym wstrząsami klimatycznymi, takimi jak powtarzające się susze lub powodzie" - napisano we wspólnym oświadczeniu agencji ONZ.

Najbardziej zagrożone regiony

Wśród nich wymienia się Afrykę Wschodnią, gdzie według ONZ "bezprecedensowa" susza dotyka Somalię, Etiopię i Kenię. Z kolei Sudan Południowy zmaga się z czwartym z kolei rokiem powodzi na dużą skalę. W raporcie wymieniono sześć krajów jako "najbardziej zagrożone" miejsca, w których panują katastrofalne warunki: Etiopia, Nigeria, Sudan Południowy, Jemen, Afganistan i Somalia. Według raportu, aż 750 000 osób w tych krajach jest zagrożonych śmiercią głodową. 

W kwietniu w Etiopii w regionie Tigraj, według badań przeprowadzonych przez urzędników regionalnej służby zdrowia, do których dotarła agencja Associated Press, co najmniej 1900 dzieci poniżej 5 roku życia zmarło z powodu niedożywienia. 

W poniedziałkowym raporcie agencji ONZ znajduje się ostrzeżenie, że Kongo, Haiti, region Sahelu, Sudan i Syria pozostają krajami "budzącymi bardzo duże obawy" jeśli chodzi o sytuację żywnościową, odnotowano również, że Kenia jest nowym członkiem tej listy. 

Do listy krajów, w których występują problemy żywnościowe, dołączyły Sri Lanka, Benin, Republika Zielonego Przylądka, Gwinea, Ukraina i Zimbabwe, a wśród obszarów, w których nadal występują niedobory żywności, znalazły się Angola, Liban, Madagaskar i Mozambik.